Đầu ghi hình

(145 sản phẩm)

       Đầu ghi hình là trung tâm của hệ thống! chất lượng cũng như tốc độ ghi hình là yếu tố quan trọng để bạn xây dựng một cấu hình camera trong nhưng trường hợp yêu cầu cao. Trong một năm trở lại đây công nghệ Camera đã có bước tiến vượt bậc về chất lượng. Các đầu ghi đều có chữ năng độ phân giải cao 1080p, hay kết nối HDMI, sử dụng trên mọi trình duyệt IE, Google chrom, Fifox..Đặc biệt công nghệ điện toán đám mây đã xuất hiện mang lại sự ổn định hơn khi bạn muốn quan sát hệ thống thông qua điện thoại, internet....

Đầu ghi hình DS-7208HTHI-K2

Đầu ghi hình DS-7208HTHI-K2

7,820,000 đ 14,480,000 đ
Đầu ghi hình DS-7204HTHI-K1

Đầu ghi hình DS-7204HTHI-K1

4,023,000 đ 7,450,000 đ
Đầu ghi hình DS-7332HUHI-K4

Đầu ghi hình DS-7332HUHI-K4

25,725,000 đ 47,640,000 đ
Đầu ghi hình DS-7208HUHI-K1/E

Đầu ghi hình DS-7208HUHI-K1/E

3,202,000 đ 5,930,000 đ
Đầu ghi hình DS-7204HUHI-K1/E

Đầu ghi hình DS-7204HUHI-K1/E

1,960,000 đ 3,630,000 đ
Đầu ghi hình DS-7332HQHI-K4

Đầu ghi hình DS-7332HQHI-K4

26,728,000 đ 33,410,000 đ
Đầu ghi hình DS-7108HQHI-K1

Đầu ghi hình DS-7108HQHI-K1

2,176,000 đ 4,030,000 đ
Đầu ghi hình DS-7216HQHI-K1/E

Đầu ghi hình DS-7216HQHI-K1/E

3,510,000 đ 6,500,000 đ
Đầu ghi hình DS-7208HQHI-K1/E

Đầu ghi hình DS-7208HQHI-K1/E

1,976,000 đ 3,660,000 đ
Đầu ghi hình DS-7204HQHI-K1/E

Đầu ghi hình DS-7204HQHI-K1/E

1,269,000 đ 2,350,000 đ
Đầu ghi hình DS-7232HGHI-K2

Đầu ghi hình DS-7232HGHI-K2

5,896,000 đ 10,920,000 đ
Đầu ghi hình DS-7216HGHI-K1

Đầu ghi hình DS-7216HGHI-K1

2,046,000 đ 3,790,000 đ
Đầu ghi hình DS-7208HGHI-K1

Đầu ghi hình DS-7208HGHI-K1

1,150,000 đ 2,130,000 đ
Đầu ghi hình DS-7204HGHI-K1

Đầu ghi hình DS-7204HGHI-K1

915,000 đ 1,690,000 đ
Đầu ghi hình iDS-7208HQHI-K2/4S

Đầu ghi hình iDS-7208HQHI-K2/4S

3,224,000 đ 5,970,000 đ
Đầu ghi hình iDS-7204HQHI-K1/2S

Đầu ghi hình iDS-7204HQHI-K1/2S

2,090,000 đ 3,870,000 đ
Đầu ghi hình iDS-7208HUHI-M2/FA

Đầu ghi hình iDS-7208HUHI-M2/FA

4,088,000 đ 7,570,000 đ
Đầu ghi hình iDS-7208HUHI-M1/FA

Đầu ghi hình iDS-7208HUHI-M1/FA

3,688,000 đ 6,830,000 đ
Đầu ghi hình iDS-7204HUHI-M1/FA

Đầu ghi hình iDS-7204HUHI-M1/FA

2,338,000 đ 4,330,000 đ
Đầu ghi hình IDS-7216HUHI-M2/S

Đầu ghi hình IDS-7216HUHI-M2/S

7,290,000 đ 13,500,000 đ
Đầu ghi hình IDS-7208HUHI-M2/S

Đầu ghi hình IDS-7208HUHI-M2/S

3,888,000 đ 7,200,000 đ
Đầu ghi hình iDS-7208HUHI-M1/S

Đầu ghi hình iDS-7208HUHI-M1/S

3,494,000 đ 6,470,000 đ
Đầu ghi hình IDS-7204HUHI-M1/S

Đầu ghi hình IDS-7204HUHI-M1/S

2,182,000 đ 4,040,000 đ
Đầu ghi hình IDS-7216HQHI-M2/FA

Đầu ghi hình IDS-7216HQHI-M2/FA

5,616,000 đ 10,400,000 đ
Đầu ghi hình IDS-7208HQHI-M2/FA

Đầu ghi hình IDS-7208HQHI-M2/FA

3,155,000 đ 5,840,000 đ
Đầu ghi hình IDS-7216HQHI-M1/FA

Đầu ghi hình IDS-7216HQHI-M1/FA

4,920,000 đ 9,110,000 đ
Đầu ghi hình IDS-7208HQHI-M1/FA

Đầu ghi hình IDS-7208HQHI-M1/FA

2,786,000 đ 5,160,000 đ
Đầu ghi hình iDS-7232HQHI-M2/S

Đầu ghi hình iDS-7232HQHI-M2/S

8,526,000 đ 15,790,000 đ
Đầu ghi hình iDS-7216HQHI-M2/S

Đầu ghi hình iDS-7216HQHI-M2/S

5,410,000 đ 10,020,000 đ
Đầu ghi hình iDS-7208HQHI-M2/S

Đầu ghi hình iDS-7208HQHI-M2/S

2,964,000 đ 5,490,000 đ
Đầu ghi hình iDS-7216HQHI-M1/S

Đầu ghi hình iDS-7216HQHI-M1/S

4,730,000 đ 8,760,000 đ
Đầu ghi hình iDS-7208HQHI-M1/S

Đầu ghi hình iDS-7208HQHI-M1/S

2,592,000 đ 4,800,000 đ