Đầu ghi hình

(107 sản phẩm)

       Đầu ghi hình là trung tâm của hệ thống! chất lượng cũng như tốc độ ghi hình là yếu tố quan trọng để bạn xây dựng một cấu hình camera trong nhưng trường hợp yêu cầu cao. Trong một năm trở lại đây công nghệ Camera đã có bước tiến vượt bậc về chất lượng. Các đầu ghi đều có chữ năng độ phân giải cao 1080p, hay kết nối HDMI, sử dụng trên mọi trình duyệt IE, Google chrom, Fifox..Đặc biệt công nghệ điện toán đám mây đã xuất hiện mang lại sự ổn định hơn khi bạn muốn quan sát hệ thống thông qua điện thoại, internet....

DS-7108NI-Q1/8P/M

DS-7108NI-Q1/8P/M

3,200,000 đ 5,490,000 đ
DS-7108NI-Q1/M

DS-7108NI-Q1/M

1,850,000 đ 2,870,000 đ
DS-7104NI-Q1/4P/M

DS-7104NI-Q1/4P/M

2,100,000 đ 4,090,000 đ
DS-7104NI-Q1/M

DS-7104NI-Q1/M

1,250,000 đ 2,350,000 đ
DS-7216HUHI-K2

DS-7216HUHI-K2

10,200,000 đ 13,850,000 đ
DS-7208HUHI-K2

DS-7208HUHI-K2

3,800,000 đ 7,750,000 đ
DS-7204HUHI-K2

DS-7204HUHI-K2

2,900,000 đ 5,140,000 đ
DS-7204HUHI-K1/UHK

DS-7204HUHI-K1/UHK

2,100,000 đ 3,830,000 đ
DS-7224HQHI-K2

DS-7224HQHI-K2

10,890,000 đ 14,810,000 đ
DS-7216HQHI-K2

DS-7216HQHI-K2

7,800,000 đ 10,450,000 đ
DS-7216HQHI-K1

DS-7216HQHI-K1

6,500,000 đ 8,710,000 đ
DS-7224HGHI-K2

DS-7224HGHI-K2

7,500,000 đ 10,100,000 đ
DS-7216HGHI-K2

DS-7216HGHI-K2

4,150,000 đ 5,490,000 đ
Đầu ghi hình XVR5216AN-4KL

Đầu ghi hình XVR5216AN-4KL

9,360,000 đ 11,360,000 đ
Đầu ghi hình XVR5116HS-4KL

Đầu ghi hình XVR5116HS-4KL

9,600,000 đ 9,600,000 đ
Đầu ghi hình XVR5108HS-4KL

Đầu ghi hình XVR5108HS-4KL

5,840,000 đ 5,840,000 đ
Đầu ghi hình XVR5104C-4M

Đầu ghi hình XVR5104C-4M

3,860,000 đ 3,860,000 đ
Đầu ghi hình DHI-HCVR7116H-4M

Đầu ghi hình DHI-HCVR7116H-4M

8,020,000 đ 8,020,000 đ
Đầu ghi hình DHI-HCVR7104H-4M

Đầu ghi hình DHI-HCVR7104H-4M

3,100,000 đ 3,640,000 đ
Đầu ghi hình DHI-XVR5216AN

Đầu ghi hình DHI-XVR5216AN

7,950,000 đ 7,950,000 đ
Đầu ghi hình DHI-XVR5108HS-S2

Đầu ghi hình DHI-XVR5108HS-S2

3,830,000 đ 3,830,000 đ
Đầu ghi hình DHI-XVR5104HS-S2

Đầu ghi hình DHI-XVR5104HS-S2

2,510,000 đ 2,510,000 đ
Đầu ghi hình Dahua DHI-XVR4116HS-S2

Đầu ghi hình Dahua DHI-XVR4116HS-S2

4,670,000 đ 4,670,000 đ
Đầu ghi hình Dahua DHI-XVR4108HS-S2

Đầu ghi hình Dahua DHI-XVR4108HS-S2

3,000,000 đ 3,000,000 đ
Đầu ghi hình Dahua DHI-XVR4104HS-S2

Đầu ghi hình Dahua DHI-XVR4104HS-S2

2,120,000 đ 2,120,000 đ
Đầu ghi hình Dahua DHI-XVR4104C-S2

Đầu ghi hình Dahua DHI-XVR4104C-S2

1,690,000 đ 1,690,000 đ
Đầu ghi hình DS-7632NI-K2/16P

Đầu ghi hình DS-7632NI-K2/16P

8,500,000 đ 15,200,000 đ
Đầu ghi hình DS-7632NI-K2

Đầu ghi hình DS-7632NI-K2

5,850,000 đ 8,250,000 đ
Đầu ghi hình DS-7616NI-K2/16P

Đầu ghi hình DS-7616NI-K2/16P

13,000,000 đ 13,000,000 đ
Đầu ghi hình DS-7616NI-K2

Đầu ghi hình DS-7616NI-K2

5,800,000 đ 5,800,000 đ
Đầu ghi hình DS-7608NI-K2/8P

Đầu ghi hình DS-7608NI-K2/8P

7,750,000 đ 7,750,000 đ
Đầu ghi hình DS-7608NI-K2

Đầu ghi hình DS-7608NI-K2

5,200,000 đ 5,200,000 đ