Hikvision

(105 sản phẩm)

        Hikvision là nhà cung cấp lớn nhất thế giới các sản phẩm Camera quan sát. Công ty chuyên về công nghệ giám sát video, thiết kế và sản xuất các sản phẩm CCTV và giám sát video. Dòng sản phẩm của hãng bao gồm camera, đầu ghi hình, cho tới các phần mềm quản lý video. Từ khi thành lập vào năm 2001, Hikvision đã nhanh chóng nắm giữ vị trí dẫn đầu thị trường thế giới trong ngành công nghiệp an ninh. Hiện nay Hikvision đã trở thành một doanh nghiệp toàn cầu với hơn 8000 nhân viên, bao gồm 2.000 kỹ sư chuyên nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Camera IP DS-2CD2321G0-I/NF

Camera IP DS-2CD2321G0-I/NF

1,328,400 đ 2,460,000 đ
Camera IP DS-2CD2323G0-IU

Camera IP DS-2CD2323G0-IU

1,895,400 đ 3,510,000 đ
Camera IP DS-2CD2121G0-IS

Camera IP DS-2CD2121G0-IS

1,468,800 đ 2,720,000 đ
Camera IP DS-2CD2021G1-I

Camera IP DS-2CD2021G1-I

1,344,600 đ 2,490,000 đ
Camera IP DS-2CD2T41G1-I

Camera IP DS-2CD2T41G1-I

1,760,400 đ 3,260,000 đ
Camera IP DS-2CD2T21G1-I

Camera IP DS-2CD2T21G1-I

1,393,000 đ 2,580,000 đ
Camera IP DS-2CD2E43G2-U

Camera IP DS-2CD2E43G2-U

2,527,000 đ 4,680,000 đ
Camera IP DS-2CD2E23G2-U

Camera IP DS-2CD2E23G2-U

2,354,000 đ 4,360,000 đ
Camera IP DS-2CD2543G2-IWS

Camera IP DS-2CD2543G2-IWS

2,948,000 đ 5,460,000 đ
Camera IP DS-2CD2523G2-IS

Camera IP DS-2CD2523G2-IS

2,516,000 đ 4,660,000 đ
Camera IP DS-2CV2021G2-IDW

Camera IP DS-2CV2021G2-IDW

1,803,000 đ 3,340,000 đ
Camera IP DS-2CD1147G0-UF

Camera IP DS-2CD1147G0-UF

1,701,000 đ 3,150,000 đ
Camera IP DS-2CD1P23G0-I

Camera IP DS-2CD1P23G0-I

1,776,000 đ 3,290,000 đ
Camera IP hikvison DS-2CD1143G0-I

Camera IP hikvison DS-2CD1143G0-I

2,550,000 đ 2,250,000 đ
Camera IP hikvison DS-2CD1123G0-I

Camera IP hikvison DS-2CD1123G0-I

1,350,000 đ 1,650,000 đ
Camera IP hikvison DS-2CD1043G0-I

Camera IP hikvison DS-2CD1043G0-I

2,550,000 đ 2,550,000 đ
Camera IP hikvison DS-2CD1023G0-I

Camera IP hikvison DS-2CD1023G0-I

1,650,000 đ 1,650,000 đ
Camera IP hikvison DS-2CD1301-I

Camera IP hikvison DS-2CD1301-I

950,000 đ 950,000 đ
Camera IP HD DS-2CD1121-I

Camera IP HD DS-2CD1121-I

1,350,000 đ 1,350,000 đ
Camera IP DS-2CV2U01EFD-IW

Camera IP DS-2CV2U01EFD-IW

1,150,000 đ 1,150,000 đ
Camera IP DS-2CV2Q21FD-IW

Camera IP DS-2CV2Q21FD-IW

1,450,000 đ 2,150,000 đ
Camera IP DS-2CV2Q01EFD-IW

Camera IP DS-2CV2Q01EFD-IW

1,650,000 đ 1,650,000 đ
Đầu ghi hình DS-96256NI-I16

Đầu ghi hình DS-96256NI-I16

145,300,000 đ 145,300,000 đ
Đầu ghi hình DS-96128NI-I16

Đầu ghi hình DS-96128NI-I16

92,900,000 đ 92,900,000 đ
Đầu ghi hình DS-9664NI-I16

Đầu ghi hình DS-9664NI-I16

83,950,000 đ 83,950,000 đ
Đầu ghi hình DS-9632NI-I16

Đầu ghi hình DS-9632NI-I16

51,800,000 đ 51,800,000 đ
Đầu ghi hình DS-9664NI-I8

Đầu ghi hình DS-9664NI-I8

51,150,000 đ 51,150,000 đ
Đầu ghi hình DS-9632NI-I8

Đầu ghi hình DS-9632NI-I8

37,450,000 đ 37,450,000 đ
Đầu ghi hình DS-7732NI-I4

Đầu ghi hình DS-7732NI-I4

16,600,000 đ 16,600,000 đ
Đầu ghi hình DS-7732NI-K4

Đầu ghi hình DS-7732NI-K4

11,750,000 đ 11,750,000 đ
Camera IP DS-2CD2T42WD-I8

Camera IP DS-2CD2T42WD-I8

4,650,000 đ 4,650,000 đ
Camera IP DS-2CD2T22WD-I8

Camera IP DS-2CD2T22WD-I8

3,850,000 đ 3,850,000 đ