Giới thiệu về chúng tôi

17/09/2019 | 11:57

Lĩnh vực hoạt động:

 • Phân phối Camera an ninh giám sat, hệ thống báo động, báo cháy
 • Thi công lắp đặt hệ thống 
 1. Tầm nhìn:
 • Đưa KIM VIỆT PHÁT  là đơn vị phân phối camera uy tín tại Việt Nam. Lấy sự tin tưởng khác hàng làm động lực phát triển
 1. Sứ mệnh:
 • Đem lại cho khách hàng những giá trị lớn nhất về sản phẩm và dịch vụ. Tạo ra cuộc sống an toàn hơn, tiện nghi hơn, hiện đại hơn
 • Tạo môi trường phát triển bên vững,  đoàn kết , gắn  bó, xung túc cả về tinh thần lẫn vật chất cho cán bộ NV
 • Tạo giá trị góp phân xây dựng đất nước lớn mạnh
 1. Triết lý kinh doanh:
 • Nhân viên là trụ cột của ngôi nhà Kim Việt Phát
 • Sáng tạo chính là sự khác biệt
 • Tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức
 • Trung thực với khách hàng, trân thành – đoàn kết với đồng nghiệp
 1. Triết lý thương hiệu 
 • Sáng tạo, đoàn kết, Trân thành, Trọng tín
 1. Chiến lược:
 • Xây dựng 3 tín ( Tín sản phẩm – Tín dịch vụ - Tín tâm )
 • Chiến lược về sản phẩm và dịch vụ 

<>-Chiến lược về đội ngũ nhân viên và quản lý ( Sáng tạo – Đoàn kết – Bản Lĩnh – Chuyên nghiệp ).